top of page
Messe FB .jpg
Messa di Requiem - Pizzetti
S:ta Clara kyrka

lördag 23 november kl 18.00

Mikaeli kammarkör bjuder denna gång på den stora körmusiken – a cappella och i många stämmor. Musik som passar i Klara kyrkas ljusa och klangvänliga akustik.
 

Judith Bingham har för dubbelkör tonsatt engripande text om två vänner, två uteliggare på Londons gator som återskapar minnet av en Kristusupplevelse.  Ett tidigt verk av Sven-David Sandström som bygger på ett tema av barocktonsättaren Telemann följs av Pizzettis väldiga mässa - musik i en vacker, egenartad blandning av gregorianik och senromantik. Och suggestiva klanger i ortodox tradition får avsluta programmet. Den polske tonsättaren Penderecki har tonsatt, liksom många före honom, den berömda texten Song of Cherubin – mystik och jubel blandas i änglalik lovsång.
 

Judith Bingham: Winter’s Pilgrimage (2006)

Sven-David Sandström: Es ist genug (1986)

Ildebrando Pizzetti: Messa di Requiem (1922)

K. Penderecki: Song of Cherubin (1987)
 

Välkommen hälsar
Mikaeli kammarkör och Anders Eby

bottom of page