top of page
MKK FB eld & passion_edited.jpg
Recension från konserten:
Tidningen Epoch Times 2023-12-06 >>
ELD & PASSION

Att mejsla fram konstfulla kombinationer mellan text och ton har väl aldrig varit så nyskapande och lyckosamt som under renässansens 15-1600-tal. Diktarnas språkliga  uppfinningsrikedom gav poesin nya dimensioner och tonsättarna blandade sina gamla och nya färdigheter i intrikat melodisk konstflätning. Madrigalen blev den oöverträffade kombinationen!

Ingen vokal ensemble är opåverkad efter ett möte med en klassisk madrigal – den utmanar med sina krav på frasering, textförståelse, dynamik och lyssnande. Att tempi hela tiden rör sig i takt med texten gör det hela än mer spännande.

Madrigalen är ingalunda en död musikform. Den har alltsedan renässansen haft sin givna plats i andra epokers tonspråk – men alltid behållit sin täta kontakt ord-ton.
Vi vill med vår konsert idag sätta den klassiska madrigalen i relief till senare tiders – Luca Marenzio, Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi och Barbara Strozzi får möta madrigaler av Hendrik Andriessen, Arnold Mendelssohn (!) och Morten Lauridsen.

Med oss har vi Karl Nyhlin på teorb och vår ciceron heter Maja Verner Carlsson.


Kvällens program
:
 
MORTEN LAURIDSEN Ov’è, Lass, Il Bel Viso?
Från ”Six ”Fire Songs” on Italian Renaissance Poems” nr 1
 
LUCA MARENZIO Zefiro torna
text: Francesco Petrarca Canzoniere CCCX
 
HENDRIK ANDRIESSEN 1892-1981: Omaggio a Marenzio (1965)
text: Fazio degli Uberti 1305 (?)- 1367
 
GIOVANNI GABRIELI Dormiva dolcemente
text: Torquato Tasso
 
CLAUDIO MONTEVERDI Sestina
Lagrime d’Amante al Sepolcro dell Amata - Den älskandes tårarvid den älskades
grav Text: Scipione Agnelli
 
ARNOLD MENDELSSOHN Drei Madrigale
nach Worten aus Goethes ”Leiden des jungen Werther”
 
BARBARA STROZZI Dialogo in partenza
text: Giulio Strozzi
 
MORTEN LAURIDSEN Se per havervi, oimé
Från Six ”Fire Songs” on Italian Renaissance Poems nr 6. (1987)

VARMT VÄLKOMMEN!

Mikaeli kammarkör

Anders Eby, dirigent

 
bottom of page